Justin Bieber bị vợ gạt tay trên thảm đỏ, fan hô to tên Selena Gomez

iOne  • 15/09/2021

Selena Gomez không dự Met Gala năm nay nhưng tên của cô vẫn được hô vang trên thảm đỏ, từ những anti-fan phản đối cặp Justin - Hailey Bieber.

Xem bài gốc: https://ione.net/justin-bieber-bi-vo-gat-tay-tren-tham-do-fan-ho-to-ten-selena-gomez-4357135.html


like
comment
share