Jisoo được stylist thiên vị, luôn diện giày nổi nhất nhóm nhưng sự thật là gì?

aFamily  • 16/10/2021
Jisoo được stylist thiên vị, luôn diện giày nổi nhất nhóm nhưng sự thật là gì?

Nếu để ý bạn sẽ thấy nhiều lần Jisoo được đi giày khác hẳn 3 thành viên.

Xem bài gốc: https://afamily.vn/jisoo-duoc-stylist-thien-vi-luon-dien-giay-noi-nhat-nhom-nhung-su-that-la-gi-2021101312134487.chn


like
comment
share