J&T Express cam kết chất lượng của “bộ ba” dịch vụ giao hàng

Tiền Phong  • 22/09/2021
J&T Express cam kết chất lượng của “bộ ba” dịch vụ giao hàng

Hơn 3 năm có mặt tại Việt Nam, tận dụng những lợi thế về công nghệ, hệ thống quản lý quốc tế, J&T Express nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu địa phương với bộ 3 dịch vụ giao hàng: Chuyển phát tiêu chuẩn - J&T Express, Dịch vụ Nhanh - J&T Fast, và Siêu dịch vụ giao hàng - J&T Super.

Xem bài gốc: https://tienphong.vn/j-t-express-cam-ket-chat-luong-cua-bo-ba-dich-vu-giao-hang-post1378611.tpo


like
comment
share