iPhone SE 3 (2022) với thiết kế mới, có FaceID và 5G, giá chỉ 9 triệu đồng

Techz  • 15/01/2022
iPhone SE 3 (2022) với thiết kế mới, có FaceID và 5G, giá chỉ 9 triệu đồng

Liệu bạn sẽ thích thiết kế "all-new" trên bản render iPhone SE 3 này chứ?

Xem bài gốc: https://www.techz.vn/40-122-2-iphone-se-3-2022-voi-thiet-ke-moi-co-faceid-va-5g-gia-chi-9-trieu-dong-ylt551208.html


like
comment
share

Thế Giới & Việt Nam Thế Giới & Việt Nam • 16/01/2022