iPhone nào giảm giá sau khi iPhone 13 ra mắt?

ictnews  • 5 ngày
iPhone nào giảm giá sau khi iPhone 13 ra mắt?

Dòng iPhone 13 ra mắt cũng là lúc Apple giảm giá hoặc loại bỏ iPhone đời cũ.

Xem bài gốc: https://ictnews.vietnamnet.vn/san-pham-so/iphone-13-ra-mat-thi-lieu-mau-iphone-nao-se-giam-gia-sau-khi-392487.html


like
comment
share