iPhone 15 sẽ trang bị ống kính tiềm vọng cho khả năng zoom xa ấn tượng?

Việt Giải Trí  • 15/01/2022
iPhone 15 sẽ trang bị ống kính tiềm vọng cho khả năng zoom xa ấn tượng?

Những thay đổi lớn hơn, bao gồm cả ống kính tiềm vọng đã sẵn sàng xuất hiện trên dòng iPhone 15 ra mắt vào năm 2023.

Xem bài gốc: https://vietgiaitri.com/iphone-15-se-trang-bi-ong-kinh-tiem-vong-cho-kha-nang-zoom-xa-an-tuong-20220115i6270400/


like
comment
share