iPhone 14 sẽ không còn tai thỏ

Nghe Nhìn VN  • 15/01/2022
iPhone 14 sẽ không còn tai thỏ

Thời gian gần đây đã có nhiều tin tức về việc iPhone 14 sẽ không còn tai thỏ, thay vào đó là thiết kế hình viên thuốc bao gồm camera selfie, flash và FaceID dưới màn hình.

Xem bài gốc: https://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/iphone-14-se-khong-con-tai-tho-82648.html


like
comment
share