iOS 15: Cập nhật ngay hay chờ đợi?

Dân Việt  • 9 ngày
iOS 15: Cập nhật ngay hay chờ đợi?

Với bất kỳ bản cập nhật hệ điều hành mới lớn nào như iOS 15, người dùng sẽ tự hỏi: Tôi nên cập nhật ngay bây giờ hay đợi một thời gian?

Xem bài gốc: https://danviet.vn/ios-15-cap-nhat-ngay-hay-cho-doi-5020211597599680.htm


like
comment
share