Inforgraphic: Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Công Luận  • 26/09/2021
Inforgraphic: Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Xem bài gốc: https://congluan.vn/inforgraphic-ho-tro-nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid-19-post158149.html


like
comment
share