[Infographic] Chi tiết cấp độ dịch tại 63 tỉnh thành phố trong cả nước

Sức khỏe Đời sống  • 17/01/2022
[Infographic] Chi tiết cấp độ dịch tại 63 tỉnh thành phố trong cả nước

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến ngày 16/1, cả nước có 33 tỉnh, thành vùng xanh (Cấp độ dịch 1); 23 tỉnh vùng vàng (Cấp độ dịch 2); 7 tỉnh vùng cam (Cấp độ dịch 3), không có tỉnh vùng đỏ. Trong đó, vùng xanh là vùng có mức độ bình thường mới trong phòng chống dịch COVID-19.

Xem bài gốc: https://suckhoedoisong.vn/infographic-chi-tiet-cap-do-dich-tai-63-tinh-thanh-pho-trong-ca-nuoc-169220117134045621.htm


like
comment
share