[Infographic] 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nhân Dân  • 25/09/2021
[Infographic] 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, gói hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp có tổng kinh phí khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cũng được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp xuống 0% trong 12 tháng.

Xem bài gốc: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/-infographic-30-nghin-ty-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-666638/


like
comment
share