iFans sẽ thích điều này: Cả 4 mẫu iPhone 14 đều có màn hình 120 Hz, RAM 6 GB

CafeF  • 16/01/2022
iFans sẽ thích điều này: Cả 4 mẫu iPhone 14 đều có màn hình 120 Hz, RAM 6 GB

Tuy nhiên, để tạo ra sự khác biệt giữa bản thường, nhiều khả năng Apple sẽ trang bị màn hình đục lỗ hình viên thuốc đầu tiên cho bản Pro.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/ifans-se-thich-dieu-nay-ca-4-mau-iphone-14-deu-co-man-hinh-120-hz-ram-6-gb-20220116105126076.chn


like
comment
share