Hướng dẫn xác định đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Lao Động  • 14/10/2021
Hướng dẫn xác định đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Xem bài gốc: https://laodong.vn/ban-doc/huong-dan-xac-dinh-doi-tuong-huong-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-963428.ldo


like
comment
share