Hưng Yên, Hà Giang khôi phục hoạt động vận tải hành khách

Vietnam+  • 16/10/2021
Hưng Yên, Hà Giang khôi phục hoạt động vận tải hành khách

Hưng Yên cho phép các dịch vụ vận tải hành khách công cộng, đường bộ và đường thủy hoạt động trở lại; Hà Giang thí điểm khôi phục vận tải hành khách tuyến cố định Hà Giang-Hà Nội và ngược lại.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/hung-yen-ha-giang-khoi-phuc-hoat-dong-van-tai-hanh-khach/747099.vnp


like
comment
share