Huawei đặt mục tiêu phát triển mạng 5G xanh, cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính

VietTimes  • 15/10/2021
Huawei đặt mục tiêu phát triển mạng 5G xanh, cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính
Ông Ryan Ding phát biểu tại diễn đàn Băng thông rộng di động toàn cầu 2021.

Để cắt giảm 45% lượng phát thải khí nhà kính của ngành ICT, các nhà mạng sẽ cần theo đuổi những đổi mới liên tục nhằm xây dựng mạng 5G xanh hơn - theo đại diện Huawei.

Xem bài gốc: https://viettimes.vn/huawei-dat-muc-tieu-phat-trien-mang-5g-xanh-cat-giam-luong-phat-thai-khi-nha-kinh-post151275.html


like
comment
share