VinUni nghiên cứu ứng dụng ChatGTP trong giảng dạy và gia tăng trải nghiệm sinh viên

vietnambusinessinsider.vn  • 08/02/2023
VinUni nghiên cứu ứng dụng ChatGTP trong giảng dạy và gia tăng trải nghiệm sinh viên

Trong kỳ học sắp tới nếu điều kiện thuận lợi, VinUni sẽ đưa ChatGPT vào giảng dạy và học tập, theo chia sẻ của Giáo sư Wray, Giáo sư Wray Buntine, Giám đốc Chương trình Khoa học Máy tính, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Trường Đại học VinUni.

Xem bài gốc: https://vietnambusinessinsider.vn/hot-vinuni-cua-ty-phu-pham-nhat-vuong-se-ket-hop-voi-chatgpt-a29585.html


like
comment
share