HOT: Trúc Anh bị một NSX phim tố vi phạm hợp đồng, thái độ ngôi sao, đóng Mắt Biếc nhưng không hề xin phép?

Kênh 14  • 25/11/2021
HOT: Trúc Anh bị một NSX phim tố vi phạm hợp đồng, thái độ ngôi sao, đóng Mắt Biếc nhưng không hề xin phép?

Theo NSX Dung Bình Dương, Trúc Anh nhiều lần xem thường bà và vi phạm hợp đồng sau khi đóng phim Ngốc Ơi Tuổi 17.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/hot-truc-anh-bi-mot-nsx-phim-to-vi-pham-hop-dong-thai-do-ngoi-sao-dong-mat-biec-nhung-khong-he-xin-phep-20211125210908715.chn


like
comment
share