HoREA đề nghị giữ nguyên ưu đãi vay vốn với người mua, thuê nhà ở xã hội

Pháp Luật VN  • 16/09/2021
HoREA đề nghị giữ nguyên ưu đãi vay vốn với người mua, thuê nhà ở xã hội

Theo HoREA, trong Dự thảo Thông tư 25, NHNN cho rằng việc “loại trừ đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội” là “theo quy định của Luật nhà ở”. Tuy nhiên, HoREA nhận thấy đề xuất của NHNN không phù hợp với chính sách về nhà ở xã hội của Luật Nhà ở năm 2014. Luật này không cấm cho vay ưu đãi đối với các đối tượng quy định tại Điều 49 để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Xem bài gốc: https://baophapluat.vn/bds/horea-de-nghi-giu-nguyen-uu-dai-vay-von-voi-nguoi-mua-thue-nha-o-xa-hoi-post412852.html


like
comment
share