Hồng Vân bức xúc trước loạt tin bịa đặt, mắng khán giả "thối mồm"

Yan  • 5 ngày
Hồng Vân bức xúc trước loạt tin bịa đặt, mắng khán giả "thối mồm"

Một số diễn đàn lấy hình ảnh của Hồng Vân và gắn thông tin sai sự thật khiến người trong cuộc rất bức xúc.

Xem bài gốc: https://www.yan.vn/hong-van-buc-xuc-truoc-loat-tin-bia-dat-mang-khan-gia-thoi-mom-276574.html


like
comment
share