Học sinh TP.HCM lớp 1, 9, 12 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 13.12

Thanh Niên  • 01/12/2021
Học sinh TP.HCM lớp 1, 9, 12 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 13.12

TP.HCM đã có quyết định chính thức về việc cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 13.12.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/hoc-sinh-lop-1-9-12-di-hoc-truc-tiep-tro-lai-tu-ngay-13-12-post1406889.html


like
comment
share