Hoãn phiên toà vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Người Lao Động  • 26/11/2021
Hoãn phiên toà vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Do nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo sai phạm ở Trường đại học Đông Đô có đơn xin vắng mặt nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên toà.

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/phap-luat/hoan-phien-toa-vu-dai-hoc-dong-do-cap-bang-gia-2021112609195839.htm


like
comment
share