Hoàn cảnh éo le của gia đình nữ sinh Hải Dương 3 lần tình nguyện chống dịch, hiện đang chi viện tại TP.HCM không thể về chịu tang cha

Kênh 14  • 13 ngày trước
Hoàn cảnh éo le của gia đình nữ sinh Hải Dương 3 lần tình nguyện chống dịch, hiện đang chi viện tại TP.HCM không thể về chịu tang cha

Đang tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.HCM, em Dương Thị Anh, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương nhận tin cha đột ngột qua đời, nhưng không thể về nhìn mặt cha lần cuối.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/hoan-canh-eo-le-cua-gia-dinh-nu-sinh-hai-duong-3-lan-tinh-nguyen-chong-dich-hien-dang-chi-vien-tai-tphcm-khong-the-ve-chiu-tang-cha-20210722190234525.chn


like
comment
share