Hoài Linh, Thủy Tiên và loạt NS Việt bị lên sóng VTV1: CĐM xôn xao về tờ kê khai A4 và việc cấm sóng

Techz  • 16/09/2021
Hoài Linh, Thủy Tiên và loạt NS Việt bị lên sóng VTV1: CĐM xôn xao về tờ kê khai A4 và việc cấm sóng

Hàng loạt lùm xùm của nghệ sĩ Việt trong suốt thời gian qua đã được đề cập trong 1 bản tin mới nhất của VTV1. Trong đó, Hoài Linh và Thủy Tiên được đặc biệt gọi tên.

Xem bài gốc: https://www.techz.vn/182-921-1-hoai-linh-thuy-tien-va-loat-ns-viet-len-song-vtv1-cdm-xon-xao-ve-to-ke-khai-a4-va-viec-cam-song-ylt540248.html


like
comment
share