Hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

VietNamNet  • 25/09/2021
Hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Xem bài gốc: https://vietnamnet.vn/vn/tu-lieu/van-ban/ho-tro-nguoi-lao-dong-va-doanh-nghiep-bi-anh-huong-dai-dich-covid-19-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-777956.html


like
comment
share