Hiến kế phục hồi, phát triển thị trường bất động sản

Việt Nam Mới  • 26/11/2021
Hiến kế phục hồi, phát triển thị trường bất động sản

Ngày 25/11, được sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức hội thảo: “Một số kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn để phục hồi thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay".

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/hien-ke-phuc-hoi-phat-trien-thi-truong-bat-dong-san-20211126203224136.htm


like
comment
share

Thời Báo Ngân Hàng Thời Báo Ngân Hàng • 27/11/2021