Hiện có 13 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm COVID-19

Một Thế Giới  • 5 ngày
Hiện có 13 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm COVID-19

Bộ Y tế cũng lấy ý kiến hướng dẫn lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội

Xem bài gốc: https://1thegioi.vn/hien-co-13-tinh-thanh-da-qua-14-ngay-khong-ghi-nhan-ca-nhiem-covid-19-171736.html


like
comment
share