Hậu ra mắt iPhone 13, Apple khai tử iPhone 12 Pro và iPhone XR

GenK  • 6 ngày
Hậu ra mắt iPhone 13, Apple khai tử iPhone 12 Pro và iPhone XR

Hiện tại, người dùng không thể mua iPhone XR và iPhone 12 Pro trên trang chủ của Apple, cũng như các cửa hàng Apple Store trên thế giới.

Xem bài gốc: https://genk.vn/hau-ra-mat-iphone-13-apple-khai-tu-iphone-12-pro-va-iphone-xr-20210915022729835.chn


like
comment
share