Hàng không khôi phục toàn mạng bay từ ngày 21/10

Ngày Nay  • 21/10/2021
Hàng không khôi phục toàn mạng bay từ ngày 21/10

Trên cơ sở cơ sở đánh giá kết quả thực tế trong 10 ngày đầu thí điểm tái khai thác bay nội địa, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã thông qua kế hoạch triển khai các đường bay nội địa trong thời gian từ ngày 21/10 đến hết ngày 30/11/2021.

Xem bài gốc: https://ngaynay.vn/hang-khong-khoi-phuc-toan-mang-bay-tu-ngay-21-10-post114021.html


like
comment
share

Thanh Niên Thanh Niên • 22/10/2021