Hai cán bộ 'làm luật' cho xe hàng thông quan với giá 300 triệu đồng

Người Đồng Hành  • 15/01/2022
Hai cán bộ 'làm luật' cho xe hàng thông quan với giá 300 triệu đồng

Hai bị can vừa bị bắt tạm giam vì đã "làm luật" để một số phương tiện được xuất khẩu vượt tuyến. Mỗi lần trót lọt, nhóm này thu lời 100-300 triệu đồng/xe.

Xem bài gốc: https://ndh.vn/thoi-su/hai-can-bo-lam-luat-cho-xe-hang-thong-quan-voi-gia-300-trieu-dong-1307947.html


like
comment
share