Hà Tĩnh: Xuất khẩu tăng trưởng 107% trong 7 tháng đầu năm

Công Thương  • 03/08/2021
Hà Tĩnh: Xuất khẩu tăng trưởng 107% trong 7 tháng đầu năm

Xuất khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm 2021 ở Hà Tĩnh đạt 1.108,95 triệu USD, tăng 107,4% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 85,3% kế hoạch năm. Đáng chú ý, tăng trưởng xuất khẩu đồng đều ở cả hai nhóm hàng chính là công nghiệp khai khoáng, chế biến và thủy sản…

Xem bài gốc: https://congthuong.vn/ha-tinh-xuat-khau-tang-truong-107-trong-7-thang-dau-nam-161693.html


like
comment
share

Thời Báo Ngân Hàng Thời Báo Ngân Hàng • 04/08/2021