Hà Tĩnh phát huy hiệu quả vai trò “Tổ COVID-19 cộng đồng”

Đảng Cộng Sản  • 15/10/2021
Hà Tĩnh phát huy hiệu quả vai trò “Tổ COVID-19 cộng đồng”

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, 9.000 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 với hơn 20.000 thành viên ở từng thôn, xóm, tổ dân phố ở Hà Tĩnh đã trở thành “lá chắn” vững chắc trong việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ha-tinh-phat-huy-hieu-qua-vai-tro-to-covid-19-cong-dong-594056.html


like
comment
share

Người Lao Động Người Lao Động • 15/10/2021