Hà Tiên 1 (HT1): Quý 3 lỗ 20 tỷ đồng do sản lượng tiêu thụ xi măng giảm mạnh

CafeF  • 21/10/2021
Hà Tiên 1 (HT1): Quý 3 lỗ 20 tỷ đồng do sản lượng tiêu thụ xi măng giảm mạnh

Đây cũng là quý đầu tiên thua lỗ của Hà Tiên 1 (HT1) trong vòng 7 năm qua kể từ quý 3/2013.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/ha-tien-1-ht1-quy-3-lo-20-ty-dong-do-san-luong-tieu-thu-xi-mang-giam-manh-20211021084420817.chn


like
comment
share