Hà Nội xử phạt 190 trường hợp có hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19

Gia Đình Mới  • 18/09/2021
Hà Nội xử phạt 190 trường hợp có hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày 18/9, Công an TP Hà Nội thông báo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố (từ 11 giờ ngày 17/9/2021 đến 11 giờ ngày 18/9/2021).

Xem bài gốc: https://www.giadinhmoi.vn/ha-noi-xu-phat-190-truong-hop-co-hanh-vi-vi-pham-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-d62726.html


like
comment
share