Hà Nội: Đồng loạt phát thông báo khẩn, tìm người từng đến nhiều địa điểm liên quan Covid-19

Kênh 14  • 26/10/2021
Hà Nội: Đồng loạt phát thông báo khẩn, tìm người từng đến nhiều địa điểm liên quan Covid-19

CDC Hà Nội, Trung tâm y tế huyện Quốc Oai và huyện Thanh Oai đồng loạt phát thông báo khẩn, tìm người từng đến các địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/ha-noi-dong-loat-phat-thong-bao-khan-tim-nguoi-tung-den-nhieu-dia-diem-lien-quan-covid-19-20211026125838659.chn


like
comment
share