Hà Nội đã tiêm hơn 5 triệu mũi vaccine Covid-19, khẳng định cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh

Kênh 14  • 5 ngày
Hà Nội đã tiêm hơn 5 triệu mũi vaccine Covid-19, khẳng định cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, qua việc triển khai công tác tiêm chủng và xét nghiệm, đến nay thành phố có thể tự tin khẳng định cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/ha-noi-da-tiem-hon-5-trieu-mui-vaccine-covid-19-khang-dinh-co-ban-da-kiem-soat-duoc-dich-benh-20210915230930288.chn


like
comment
share