Hà Nội công bố chi tiết cấp độ dịch các quận huyện, toàn thành phố chỉ còn 7 "vùng xanh"

aFamily  • 04/12/2021
Hà Nội công bố chi tiết cấp độ dịch các quận huyện, toàn thành phố chỉ còn 7 "vùng xanh"

UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo 824/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem bài gốc: https://afamily.vn/ha-noi-cong-bo-chi-tiet-cap-do-dich-cac-quan-huyen-toan-thanh-pho-chi-con-7-vung-xanh-20211204073234828.chn


like
comment
share