Hà Nội có những chính sách nào hỗ trợ lao động khó khăn?

Chính Phủ  • 15/10/2021
Hà Nội có những chính sách nào hỗ trợ lao động khó khăn?

Ông Hoàng Văn Hồi (Hà Nội) mở cửa hàng, còn vợ làm công việc tự do. Vợ chồng ông mở cửa hàng xong thì giãn cách xã hội do dịch COVID-19 nên gặp khó khăn. Trước đó, trưởng thôn báo ông được làm thủ tục nhận hỗ trợ, nay lại báo không được.

Xem bài gốc: https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=449521


like
comment
share