Hà Giang: Thí điểm thực hiện khôi phục trở lại hoạt động vận tải hành khách

Công Thương  • 15/10/2021
Hà Giang: Thí điểm thực hiện khôi phục trở lại hoạt động vận tải hành khách

Từ hôm nay (15/10/2021), Hà Giang bắt đầu thí điểm khôi phục hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định Hà Giang - Hà Nội; các tuyến liên tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn sẽ thực hiện kể từ ngày các Sở Giao thông Vận tải có ý kiến thống nhất.

Xem bài gốc: https://congthuong.vn/ha-giang-thi-diem-thuc-hien-khoi-phuc-tro-lai-hoat-dong-van-tai-hanh-khach-165792.html


like
comment
share