Gửi chị...

VieZ  • 18/05/2022
Gửi chị...

Một chút nhẹ nhàng từ những người tin yêu Đông Nhi khép lại câu chuyện ồn ào những ngày qua giữa cô và FC.

Xem bài gốc: https://viez.vn/gui-chi-Ze8vlrCrQXkJ.html


like
comment
share