Gửi 2 con cho ông ngoại, vợ chồng BS đi chống dịch COVID-19

PLO  • 1 tháng
Gửi 2 con cho ông ngoại, vợ chồng BS đi chống dịch COVID-19

Với vợ chồng BS Tân cũng như nhiều cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu khác, việc chiến thắng dịch COVID-19 là chuyện cấp bách, quan trọng nhất trong thời điểm này.

Xem bài gốc: https://plo.vn/xa-hoi/gui-2-con-cho-ong-ngoai-vo-chong-bs-di-chong-dich-covid19-1006135.html


like
comment
share