Google Search desktop đã có Dark mode

Tinh Tế  • 3 ngày
Google Search desktop đã có Dark mode

Hôm nay mình tìm kiếm trên trang Google máy tính thì thấy thông báo kích hoạt Dark mode, có vẻ Google đã chính thức cập nhật tuỳ chọn giao diện mới cho tất cả mọi người. Chọn Bật tức thì sẽ kích hoạt giao diện tối cho trang Google.com để duyệt web buổi tối dịu mắt hơn.

Xem bài gốc: https://tinhte.vn/thread/google-search-desktop-da-co-dark-mode.3401856/


like
comment
share