Golfer thi đấu trên tour sẽ không được dùng gậy driver dài quá 46 inch

ICT Việt Nam  • 14/10/2021
Golfer thi đấu trên tour sẽ không được dùng gậy driver dài quá 46 inch

Quy định sẽ được áp dụng từ năm 2022 nhằm giới hạn khoảng cách phát bóng của các golfer thi đấu trên Tour.

Xem bài gốc: https://ictvietnam.vn/golfer-thi-dau-tren-tour-se-khong-duoc-dung-gay-driver-dai-qua-46-inch-20211014082959533.htm


like
comment
share