Giữa ồn ào cát-xê của Hồ Văn Cường, quản lý cũ Lý Hải: "Không khéo sẽ mang tội bóc lột"

Soha  • 16/10/2021
Giữa ồn ào cát-xê của Hồ Văn Cường, quản lý cũ Lý Hải: "Không khéo sẽ mang tội bóc lột"

"Cuối cùng em ấy gọi chúng tôi và nói, em đã hiểu sai về chúng tôi. Lúc đó em ấy muốn chúng tôi hợp tác vui vẻ như lúc đầu nhưng tôi quyết định không hợp tác nữa", bầu show này viết.

Xem bài gốc: https://soha.vn/giua-on-ao-cat-xe-cua-ho-van-cuong-quan-ly-cu-ly-hai-khong-kheo-se-mang-toi-boc-lot-202110161012191.htm


like
comment
share