Giới đầu tư khởi nghiệp đặt cược gấp đôi vào khu vực Đông Nam Á

Brands Vietnam  • 19/09/2021
Giới đầu tư khởi nghiệp đặt cược gấp đôi vào khu vực Đông Nam Á

Các nhà đầu tư nổi tiếng Jungle Ventures và 500 Startups để mắt đến những kỳ lân công nghệ.

Xem bài gốc: https://www.brandsvietnam.com/21907-Gioi-dau-tu-khoi-nghiep-dat-cuoc-gap-doi-vao-khu-vuc-Dong-Nam-A


like
comment
share

Đầu tư chứng khoán Đầu tư chứng khoán • 19/09/2021
Kinh Tế Sài Gòn Kinh Tế Sài Gòn • 20/09/2021
Đầu tư chứng khoán Đầu tư chứng khoán • 20/09/2021