Giới chuyên môn cảnh báo nguy cơ từ ChatGPT, sản phẩm trí tuệ nhân tạo

vietnamplus.vn  • 08/02/2023
Giới chuyên môn cảnh báo nguy cơ từ ChatGPT, sản phẩm trí tuệ nhân tạo

Khả năng trả lời tự động của Chat GPT mang đến nhiều kết quả thú vị nhưng chuyên gia công nghệ cảnh báo người sử dụng cần cẩn trọng bởi có thể nó sẽ đưa ra những câu trả lời không chính xác.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/gioi-chuyen-mon-canh-bao-nguy-co-tu-chatgpt-san-pham-tri-tue-nhan-tao/844849.vnp


like
comment
share

cafef.vn cafef.vn • 08/02/2023