Giấy giả, tù thật

Đại Đoàn Kết  • 10 ngày
Giấy giả, tù thật

Làm giả giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả đều là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đây là một vấn nạn, loại tội phạm diễn ra thường xuyên từ xưa đến nay, ở mọi lĩnh vực.

Xem bài gốc: http://daidoanket.vn/giay-gia-tu-that-5665841.html


like
comment
share