Giải thưởng Âm nhạc 2021: Vinh danh 73 tác phẩm nghệ thuật xuất sắc

Vietnam+  • 15/01/2022
Giải thưởng Âm nhạc 2021: Vinh danh 73 tác phẩm nghệ thuật xuất sắc

Giải thưởng Âm nhạc năm 2021 ghi nhận nhiều tác phẩm ý nghĩa về đề tài môi trường, tình yêu quê hương đất nước và cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/giai-thuong-am-nhac-2021-vinh-danh-73-tac-pham-nghe-thuat-xuat-sac/768520.vnp


like
comment
share