Giải đấu esports blockchain đầu tiên treo giải thưởng cao nhất là xe điện Vinfast

GameK  • 15/01/2022
Giải đấu esports blockchain đầu tiên treo giải thưởng cao nhất là xe điện Vinfast

Một hướng ứng dụng mới mẻ của blockchain: thể thao điện tử.

Xem bài gốc: https://gamek.vn/giai-dau-esports-blockchain-dau-tien-treo-giai-thuong-cao-nhat-la-xe-dien-vinfast-20220115121019848.chn


like
comment
share