Giá trái xoài tăng trở lại

Cần Thơ  • 1 tháng
Giá trái xoài tăng trở lại

(CT) - Sau một thời gian ở mức thấp, hiện giá nhiều loại xoài tại vùng ÐBSCL đã tăng mạnh trở lại từ 10.000-15.000 đồng/kg và đang có mức giá cao gấp nhiều lần so với cách nay hơn 1 tháng.

Xem bài gốc: https://baocantho.com.vn/gia-trai-xoai-tang-tro-lai-a136333.html


like
comment
share