Gia Lai: Chanh dây được mùa, được giá

Dân tộc & Phát triển  • 24/09/2021
Gia Lai: Chanh dây được mùa, được giá

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nông sản của bà con nông dân khó khăn trong khâu tiêu thụ, theo đó giá cả bị thấp hơn mọi năm. Trong khi đó, cây chanh dây của bà con nông dân ở Gia Lai vừa được mùa, lại được giá, giúp người nông dân cải thiện cuộc sống.

Xem bài gốc: https://baodantoc.vn/gia-lai-chanh-day-duoc-mua-duoc-gia-1632451997935.htm


like
comment
share